Наші проекти

Модернізація електричної печі для випалення емалі

Фахівці нашої компанії в 2019 році виконали модернізацію електричної печі для випалення емалі. Дана піч у зв'язку з конструктивними особливостями мала локальний перегрів металевого корпусу печі, температура на поверхні досягала 200 °С. Теплоізоляційний шар і нагрівальні елементи частково вичерпали свій ресурс. Часткового ремонту і відновлення вимагала система рекуперації. Всі ці чинники приводили до високого енергоспоживання печі. Основною вимогою замовника до модернізації було: поліпшити технологічну лінію виробництва, знизити енергоспоживання печі і досягти показників нормативної температури на поверхні печі.

Проектний відділ "Інвентум Україна" розробив технічне рішення з модернізації даної печі. Модернізації підлягала теплоізоляційна футерівка, встановлення сучасних нагрівальних елементів, відновлення системи рекуперації, відновлення металоконструкцій печі та інші складові.

Вогнетривка футерівка стін і склепіння виконана з модулів на основі керамічного волокна. Вогнетривка футерівка пода виконана з вогнетривких матів і плит на основі керамічного волокна, а також вогнетривкої цегли.

Модули имеют высокие теплофизические показатели. Крепление модулей выполнено таким образом, что оно не подвергается основному термическому воздействию, это позволило многократно увеличить его срок службы. Современные нагревательные элементы Резистом 145 смонтированы на керамические трубки МКР и установлены на специально изготовленные гребенки. Такой монтаж обеспечивает высокую производительность и предотвращение локального перегрева элементов системы нагрева. 

Модулі мають високі теплофізичні показники. Кріплення модулів виконано таким чином, що воно не піддається основному термічному впливу, це дозволяє значно збільшити його термін служби. Сучасні нагрівальні елементи Резистом 145 змонтовані на керамічні трубки МКР і встановлені на спеціально виготовлені гребінки. Такий монтаж забезпечує високу продуктивність і запобігання локального перегріву елементів системи нагріву.

Модернізація електричної печі для випалення емалі дозволила істотно скоротити споживання енергоресурсів за рахунок застосування сучасних легковагових вогнетривів від провідних виробників і грамотного технічного рішення, поліпшити технологічну лінію виробництва, а також досягти зниження температури на поверхні каркаса печі до нормативної. Роботи виконані в повному обсязі і у встановлені із замовником терміни. Матеріали для проведення модернізації були поставлені в повному обсязі «Інвентум України».